Skip to content

Prevođenje na
hrvatski znakovni jezik na daljinu

Uživajte u komunikaciji na daljinu.

Komunikacija svugdje

Platforma Slavica Web VRI omogućava prevođenje/tumačenje na hrvatski znakovni jezik na daljinu ili prevođenje/tumačenje na licu mjesta na osnovi prethodne rezervacije prevoditelja/tumača HZJ.

Upotreba vlastite opreme

Svi sudionici razgovora na platformi Slavica Web VRI koristite vlastitu opremu, kao što su videooprema, računala, tableti i/ili pametni telefoni. Uz navedenu opremu potrebna je internetska veza.

Zajamčena privatnost

Platforma Slavica Web VRI temelji se na tehnologiji koja jamči privatnost i sigurnost svim sudionicima pa se može koristiti u različitim situacijama, kao što su zdravstvene usluge, upravni i drugi postupci.

Upute za korištenje Slavica WEB VRI

Kontaktirajte nas

+385 1 48 14 114
+385 91 48 14 022

Pišite nam

slavica (at) slavica.com.hr

Adresa

Palmotićeva 4, 10000 Zagreb

Platformu omogućavaju

Logo Evropskog socialno fonda – Učinkoviti ljudski potencijali
Skip to content