Skip to content

O platformi

Prijevod/tumačenje na daljinu

Slavica Web VRI je platforma za prevođenje/tumačenje na hrvatski znakovni jezik na daljinu.

Kada korištenje usluge prevoditelja/tumača na licu mjesta nije dostupno, Slavica Web VRI pruža rješenje u obliku usluga videotumačenja/prevođenja pomoću interneta (Video Remote Interpretation/videoprevođenje na daljinu – VRI).

Slavica Web VRI podržava komunikaciju između korisnika hrvatskog znakovnog jezika i osoba koje ne koriste HZJ, npr.:

  • privatni online pozivi
  • komunikacija u bolnicama ili liječničkim ordinacijama
  • razgovori u ustanovama za zaštitu mentalnog zdravlja
  • sastanci u policijskim postajama
  • za potrebe škole financijskih institucija ili radnih mjesta
  • u različitim okruženjima i situacijama.

VRI tehnologija

VRI omogućava prevođenje/tumačenje na hrvatski znakovni jezik na daljinu uz pomoć videokonferencijske tehnologije.

Platforma Slavica Web VRI temelji se na tehnologiji Web RTC (Web Real-Time Communication – komunikacija u stvarnom vremenu preko interneta).

Za komunikaciju je potrebna:

  • oprema koja omogućava videopozive (npr. računalo, tablet, pametni telefon ili namjenska oprema za videokonferencije) i
  • širokopojasna internetska veza.

Zajamčena privatnost

Usluga poslužitelja platforme nalazi se u Europskoj uniji i jamči privatnost komunikacije njezinih korisnika.

Sustav za upravljanje terminima tumačenja/prevođenja nalazi se na odvojenom poslužitelju i ta dva sustava nisu povezana.

Skip to content