Skip to content

Izjava o pristupačnosti

Hrvatski savez gluhih i nagluhih, koji upravlja mrežnim sjedištem platforme Slavica WEB VRI, nastoji ove mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN, broj 17/19; dalje: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište platforme Slavica WEB VRI koje se nalazi na adresi: https://slavica.com.hr/.

Mrežno sjedište platforme Slavica WEB VRI usklađeno je sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 30. srpnja 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samostalne procjene Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih.

Hrvatski savez gluhih i nagluhih redovito će revidirati ovu izjavu o pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Hrvatski savez gluhih i nagluhih. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Slavica WEB VRI korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom: slavica@slavica.com.hr
  • poštom na adresu: Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Palmotićeva 4, 10000 Zagreb.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske tijelo je mjerodavno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i provodi nadzor nad provedbom Zakona. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta https://slavica.com.hr/ Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:

• telefonom: +385 1 46 09 041
• telefaksom: + 385 1 46 09 096
• elektroničkom poštom: ppi@pristupinfo.hr
• poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.

Skip to content